Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka štatistických služieb týkajúcich sa parity kúpnej sily (PPP) pre kapitál...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/03/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
23/05/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/C/2014/5.
Dodávka štatistických služieb týkajúcich sa parity kúpnej sily (PPP) pre kapitálové tovary.
Časť 1: koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 týkajúceho sa tovarov v oblasti vybavenia:Táto časť zahŕňa prieskum, ktorý sa má vykonať v roku 2015. Príprava na tento prieskum sa začne v roku 2014 a jeho overenie bude ukončené v roku 2016. Práca zahŕňa prieskum vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.Časť 2: koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 a 2016 v oblasti stavebníctva:Táto časť sa týka prieskumov, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2015 a 2016. Práca zahŕňa prieskumy vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
27/03/2014 00:00
15/05/2014 16:00
23/05/2014 16:00
06/06/2014 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 týkajúceho sa tovarov v oblasti vybavenia
Táto časť zahŕňa prieskum, ktorý sa má vykonať v roku 2015. Príprava na tento prieskum sa začne v roku 2014 a overenie prieskumu bude ukončené v roku 2016.Práca zahŕňa prieskum vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
Časť 2
Koordinácia cenového prieskumu parity kúpnej sily 2015 a 2016 v oblasti stavebníctva
Táto časť sa týka prieskumov, ktoré sa majú vykonať v rokoch 2015 a 2016. Práca zahŕňa prieskumy vo všetkých 37 zúčastnených krajinách.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 064-108238
Korigendum
01/04/2014 00:00
2014/S 061-102366
Oznámenie o obstarávaní
27/03/2014 00:00