Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
06A40/2019/M002 – Zmluva o údržbe budov a technických zariadení Európskeho domu ...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
17/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
06A40/2019/M002
06A40/2019/M002 – Zmluva o údržbe budov a technických zariadení Európskeho domu v Haagu, Sofii a Vallette
Údržba budov a technických zariadení Európskych domov (kontaktná kancelária Európskeho parlamentu a zastúpenie Európskej komisie) v Haagu, Sofii a Vallette.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
Podmienky účasti
Účasť na tejto výzve na predloženie ponúk je otvorená za rovnakých podmienok pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány členských štátov Európskej únie, ako aj pre všetky fyzické osoby, právnické osoby a verejné orgány nečlenských krajín, ktoré uzatvorili osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania, ktorá im umožňuje prístup k zákazke v rámci tejto výzvy na predloženie ponúk na základe podmienok uvedených v danej dohode.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/03/2019 00:00
17/04/2019 10:00
18/04/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Údržba budov a technických zariadení Európskeho domu v Haagu
Údržba budov a technických zariadení Európskeho domu v Haagu.
Časť 2
Údržba budov a technických zariadení Európskeho domu v Sofii
Údržba budov a technických zariadení Európskeho domu v Sofii.
Časť 3
Údržba budov a technických zariadení Európskeho domu vo Vallette
Údržba budov a technických zariadení Európskeho domu vo Vallette.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 053-120814
Korigendum
15/03/2019 00:00
2019/S 049-111579
Oznámenie o obstarávaní
11/03/2019 00:00