Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o potrebách odbornej prípravy zamestnancov súdov v EÚ v oblasti práva EÚ
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0131
Štúdia o potrebách odbornej prípravy zamestnancov súdov v EÚ v oblasti práva EÚ
Všeobecným cieľom tejto štúdie je podrobne zmapovať potreby odbornej prípravy v oblasti práva EÚ rôznych druhov personálu súdu v súlade s ich príslušnými úlohami v členských štátoch EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/02/2019 00:00
26/03/2019 12:00
28/03/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 027-059055
Oznámenie o obstarávaní
07/02/2019 00:00