Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nové funkcionality pre zariadenie na zvýšenie povedomia o situáciách v oblasti v...
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/01/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
21/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA D-COD-19-T08
Nové funkcionality pre zariadenie na zvýšenie povedomia o situáciách v oblasti verejnej kybernetickej bezpečnosti (OpenCSAM)
Cieľom „zariadenia na zvýšenie povedomia o situácii v oblasti verejnej kybernetickej bezpečnosti“ (OpenCSAM – Open Cybersecurity Situation Awareness Machine) je optimalizovať tvorbu správ ohľadom informovanosti o situácii v kybernetickej bezpečnosti pomocou techník spracovania prirodzeného jazyka (NLP – Natural Language Processing) a strojového učenia (ML – Machine Learning) na automatickú klasifikáciu a tvorbu dokumentov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/01/2019 00:00
21/02/2019 18:00
25/02/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 014-027725 Oznámenie o obstarávaní 21/01/2019 00:00