Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Organizačné a logistické služby
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/CORSER/2019/01
Organizačné a logistické služby
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je určiť dodávateľa na poskytovanie týchto balíkov riadených služieb:1) správa zasadacích miestností;2) správa kancelárií;3) správa aktív;4) kancelárske potreby;5) archivácia a zápis;6) recepcia vrátane koordinácie a logistickej podpory pre školiace aktivity a cestovanie zamestnancov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/03/2019 00:00
08/04/2019 14:30
09/04/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 047-106791 Oznámenie o obstarávaní 07/03/2019 00:00