Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Monitorovanie médií pre skupinu Európskej investičnej banky
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/01/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
25/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1522
Monitorovanie médií pre skupinu Európskej investičnej banky
Rozsah pôsobnosti tohto obstarávacieho konania je poskytovanie poradenských služieb pri poskytovaní služieb monitorovania médií pre skupinu Európskej investičnej banky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/01/2019 00:00
25/02/2019 15:00
26/02/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 016-032907
Oznámenie o obstarávaní
23/01/2019 00:00