Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zhromažďovanie kvantitatívnych údajov o aktuálnom stave umelej inteligencie a ďa...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
25/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
SMART 2019/0019
Zhromažďovanie kvantitatívnych údajov o aktuálnom stave umelej inteligencie a ďalších nových technológií – SMART 2019/0019
Nové technológie, ako je umelá inteligencia, robotika, veľké dáta, internet vecí, „blockchain“ a 3D tlač, budú dôležitou témou pre ďalšiu Komisiu, a chýbajú nám údaje na tvorbu politík založenú na faktoch. Pôjde o štúdiu v 2 fázach. Fáza I (20% hodnoty zmluvy) zahŕňa výskum dostupných údajov a správ, definíciu metodického rámca na rozsiahly prieskum a aspoň 1 dodatočnú metódu, ako aj realizáciu pilotného projektu v najmenej 5 členských štátoch. Fáza II (80% hodnoty zmluvy) sa začne, ak bude fáza I úspešná, a bude pozostávať zo zberu údajov vo všetkých členských štátoch EÚ a v niektorých tretích krajinách. Cieľom je získať spoľahlivý kvantitatívny prehľad na úrovni členských štátov o aktuálnom stave nových technológií. Tieto údaje poslúžia aj ako vstup do indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI 2020.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/02/2019 00:00
25/03/2019 16:00
27/03/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 038-084403
Oznámenie o obstarávaní
22/02/2019 00:00