Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotenie investícií do infraštruktúr a činností v rámci výskumu a technologick...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
11/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018CE16BAT111
Hodnotenie investícií do infraštruktúr a činností v rámci výskumu a technologického vývoja podporovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) v období rokov 2007 – 2013
Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) má v úmysle spustiť dodatočné hodnotenie investičných projektov týkajúcich sa infraštruktúr, kompetenčných centier a aktivít v oblasti výskumu a technologického vývoja financovaných Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR) v období rokov 2007 – 2013.Hodnotením sa zvážia rôzne typy intervencií v oblasti výskumu a technologického vývoja, ktoré boli spolufinancované zo strany EFRR v období rokov 2007 – 2013, a posúdi sa ich odôvodnenie a dôkaz o ich účinnosti.Hodnotením sa poskytne prehľad o rôznych spôsoboch, ako sa financovanie výskumu a technologického vývoja zo strany EFRR využívalo v rámci celej EÚ, a vyhodnotia sa výsledky, pokiaľ sa dajú určiť. Toto bude vo vybraných krajinách a regiónoch predmetom podrobnejšieho skúmania s cieľom určiť typy intervencií, ktoré boli najúspešnejšie (alebo najefektívnejšie), a faktory prispievajúce k ich úspechu.Preskúma sa príslušná literatúra a dokumenty.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/02/2019 00:00
11/03/2019 16:00
13/03/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 025-054231
Oznámenie o obstarávaní
05/02/2019 00:00