Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hodnotenie povinného uvádzania označovania krajiny pôvodu pre určité druhy mäsa
Obstarávateľ:
European Commission, DG Agriculture and Rural Developement (AGRI)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
05/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AGRI-2019-EVAL-01
Hodnotenie povinného uvádzania označovania krajiny pôvodu pre určité druhy mäsa
Hodnotenie povinného uvádzania označovania krajiny pôvodu pre určité druhy mäsa.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/03/2019 00:00
05/04/2019 12:00
09/04/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 045-101858
Oznámenie o obstarávaní
05/03/2019 00:00