Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia rizík a regulačných otázok špecifických prípadov autonómnych námorných pl...
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
29/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/4/2019
Štúdia rizík a regulačných otázok špecifických prípadov autonómnych námorných plavidiel (SAFEMASS)
Hlavným cieľom štúdie je poskytnúť zmysluplný príspevok členským štátom EÚ a prípadne medzinárodnej námornej organizácii (IMO) ohľadom prebiehajúceho regulačného jednania o rozsahu pôsobnosti prostredníctvom určenia vznikajúcich rizík a regulačných nedostatkov spojených s implementáciou rôznych stupňov autonómnych námorných plavidiel (MASS – Maritime Autonomous Surface Ships). Očakáva sa, že v prípade potreby sa použijú informácie z iných výskumov alebo projektov v odvetví, pričom sa zamedzí duplicite práce zmysluplným spôsobom.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/02/2019 00:00
21/03/2019 12:00
22/03/2019 23:59
29/03/2019 16:00
02/04/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 029-063849 Oznámenie o obstarávaní 11/02/2019 00:00