Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby sťahovania kancelárií pre EBA
Obstarávateľ:
European Banking Authority (EBA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
11/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EBA/2019/01/CSU/SER/OP
Služby sťahovania kancelárií pre EBA
Poskytovanie komerčných sťahovacích a premiestňovacích služieb na presťahovanie hmotného majetku Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA z jeho súčasných priestorov v Londýne na adrese One Canada Square, Londýn E14 5AA, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO, do jeho nových priestorov v Paríži na adrese Tour Europlaza, 20 avenue Andre 'Prothin, 92997, La Défense , Paríž, FRANCÚZSKO.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://www.eba.europa.eu/about-us/procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/02/2019 00:00
11/03/2019 12:00
12/03/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 027-059042
Oznámenie o obstarávaní
07/02/2019 00:00