Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
22/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/R0/19/004
Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby
Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus (EGMS – Copernicus European Ground Motion Service) je súčasťou produktového portfólia systému monitorovania krajiny Copernicus a jej realizácia bola zverená EEA. Účelom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb s hospodárskym subjektom, ktorá pokryje tieto dve úlohy:– zriadenie poradného orgánu pre zemské pohyby Copernicus,– poskytnutie pomocného odborníka, ktorý bude pracovať v priestoroch EEA (na pracovisku).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v oddiele 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/02/2019 00:00
22/03/2019 14:00
25/03/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 051-116421
Korigendum
13/03/2019 00:00
2019/S 028-061255
Oznámenie o obstarávaní
08/02/2019 00:00