Údaje o výzve na predloženie ponúk

Annex 3 to the tender specifications (Financial Offer) has been replaced. Please ignore other versions of Annex 3 which have been uploaded as additional documents.
Názov:
Zabezpečenie rezervácií na hotelové, reštauračné služby a služby miestnej doprav...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
28/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
PO/2019-02/B4
Zabezpečenie rezervácií na hotelové, reštauračné služby a služby miestnej dopravy pre skupiny návštevníkov Návštevníckeho centra Európskej komisie v Bruseli, PO/2019-02/B4
Verejný obstarávateľ má v úmysle uzatvoriť rámcovú zmluvu na zabezpečenie efektívnych logistických podporných služieb v oblasti rezervácií hotelov, reštaurácií a miestnej dopravy pre prioritné skupiny návštevníkov Návštevníckeho centra Európskej komisie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/headquarters/index_en.htm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/02/2019 00:00
28/03/2019 16:00
29/03/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 033-073181
Oznámenie o obstarávaní
15/02/2019 00:00