Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva týkajúca sa ekonomickej analýzy environmentálnych politík a analy...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
18/03/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.F.1/FRA/2019/0001
Rámcová zmluva týkajúca sa ekonomickej analýzy environmentálnych politík a analytickej podpory v kontexte lepšej právnej regulácie
Všeobecným cieľom obstarávania je uzatvoriť rámcovú zmluvu na podporovanie hospodárskej analýzy environmentálnej politiky. Zákazka sa bude týkať vecí, ktoré môžu vzniknúť, ale ich nemožno v súčasnosti predvídať v nasledujúcich oblastiach:– podpora v súvislosti s hospodárskou analýzou,– podpora zameraná na lepšiu reguláciu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/02/2019 00:00
18/03/2019 16:00
20/03/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 032-070877
Oznámenie o obstarávaní
14/02/2019 00:00