Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora krajín s cieľom likvidácie tuberkulózy v Európe
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
15/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2018/OCS/9999
Podpora krajín s cieľom likvidácie tuberkulózy v Európe
Cieľom tohto obstarávania je poskytnúť rámec pre rôznorodé činnosti v oblasti budovania kapacít a technickej výmeny (v metodike aj v objeme) na podporu všetkých členských štátov EÚ/EHP, ako aj krajín zapojených do procesu rozšírenia a krajín európskej susedskej politiky (ďalej označovaných len ako „Európa“), v súlade so strategickými prioritami krajín.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/02/2019 00:00
06/05/2019 23:59
Nie je k dispozícii
15/05/2019 16:00
17/05/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 035-077894 Oznámenie o obstarávaní 19/02/2019 00:00