Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Koncesie na služby udržateľného spoločného stravovania v budovách Európskeh...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
06B40/2018/M060
Koncesie na služby udržateľného spoločného stravovania v budovách Európskeho parlamentu v Bruseli
Európsky parlament hľadá koncesionárov (právny základ: nariadenie 2018/1046) na prevádzku služieb spoločného stravovania v budovách v Bruseli, v mene a s obchodným rizikom koncesionára.Koncesionári nebudú platiť poplatky.
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Otvoriť
Začiarknuté
Míľniky
12/03/2019 00:00
Nie je k dispozícii
08/04/2019 23:59
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Stravovanie pre návštevníkov (reštaurácia pre návštevníkov, kaviareň interaktívneho múzea parlamentu) a bar pri rokovacej sále Prevádzkovanie predajných miest:— reštaurácia pre návštevníkov (220 miest),— kaviareň v Parlamentáriu (96 miest),— bar pri rokovacej sále (260 miest),— činnosti spojené s podujatiami.Obrat tejto časti je v súčasnosti odhadovaný na 1 500 000 EUR ročne. Extrapolovaný priemer súčasných príjmov na celkové obdobie 7 rokov nie je zaručený a má informačný charakter pre účely predbežného odhadu rozsahu koncesnej zmluvy a bude do značnej miery závisieť od obchodných rozhodnutí budúceho koncesionára.
Časť 2 Stravovanie pre zamestnancov v hlavných budovách, vrátane formálnych stravovacích služieb Prevádzkovanie predajných miest:— samoobslužná reštaurácia Spinelli (808 miest),— samoobslužná reštaurácia Spaak (103 miest),— reštaurácia pre poslancov a salóniky (podľa ponuky, až 500 miest),— salónik Astrid Lulling (90 miest),— protokolárna činnosť,— reštaurácia Antall (196 miest),— pivovar Antall (180 miest),— bar pre poslancov (170 miest),— bar fóra (75 miest),— bufet,— činnosti spojené s podujatiami.Obrat tejto časti je v súčasnosti odhadovaný na 7 900 000 EUR ročne. Extrapolovaný priemer súčasných príjmov na celkové obdobie 7 rokov nie je zaručený a má informačný charakter pre účely predbežného odhadu rozsahu koncesnej zmluvy a bude do značnej miery závisieť od obchodných rozhodnutí budúceho koncesionára.
Časť 3 Stravovanie v budovách na námestí square de Meeûs Prevádzkovanie predajných miest:— samoobslužná reštaurácia Meeûs (328 miest),— kaviareň Meeûs (40 miest),— činnosti spojené s podujatiami.Obrat tejto časti je v súčasnosti odhadovaný na 1 100 000 EUR ročne. Extrapolovaný priemer súčasných príjmov na celkové obdobie 7 rokov nie je zaručený a má informačný charakter pre účely predbežného odhadu rozsahu koncesnej zmluvy a bude do značnej miery závisieť od obchodných rozhodnutí budúceho koncesionára.
Časť 4 Stravovanie v budove Wilfried Martens Prevádzkovanie predajných miest:— samoobslužná reštaurácia Martens (450 miest),— kaviareň Martens (200 miest),— činnosti spojené s podujatiami.Obrat tejto časti je v súčasnosti odhadovaný na 1 500 000 EUR ročne. Extrapolovaný priemer súčasných príjmov na celkové obdobie 7 rokov nie je zaručený a má informačný charakter pre účely predbežného odhadu rozsahu koncesnej zmluvy a bude do značnej miery závisieť od obchodných rozhodnutí budúceho koncesionára.
Časť 5 Predajné automaty s nápojmi a potravinami Prevádzka parku v počte 70 až 100 predajných automatov teplých a studených nápojov a potravín vo všetkých budovách parlamentu.Obrat tejto časti je v súčasnosti odhadovaný na 500 000 EUR ročne. Extrapolovaný priemer súčasných príjmov na celkové obdobie 7 rokov nie je zaručený a má informačný charakter pre účely predbežného odhadu rozsahu koncesnej zmluvy a bude do značnej miery závisieť od obchodných rozhodnutí budúceho koncesionára.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 053-120815 Korigendum 15/03/2019 00:00
2019/S 050-113797 Oznámenie o obstarávaní 12/03/2019 00:00