Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Stravovacie služby a dodávky tovaru
Obstarávateľ:
European Banking Authority (EBA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
01/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EBA/2018/12/CSU/SER/OP
Stravovacie služby a dodávky tovaru
Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) plánuje uzavrieť rámcovú zmluvu s jedným dodávateľom na stravovacie služby a dodávky tovaru. Hlavné stravovacie služby budú, okrem iného, zahŕňať prípravu a zabezpečenie bufetových obedov návštevníkom EBA vrátane delegátov a funkcionárov EÚ na stretnutiach organizovaných EBA. Hlavnou zodpovednosťou poskytovateľa stravovacích služieb bude zabezpečenie škály bufetových obedov, ako aj kancelárskeho občerstvenia, napríklad čaju, kávy, vody, ctď.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://eba.europa.eu
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/02/2019 00:00
01/04/2019 12:00
02/04/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 038-084377
Oznámenie o obstarávaní
22/02/2019 00:00