Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that a new version Annex I (a) Price list has been uploaded to include two lines for item 24 to allow price offer for A4 size & A5 size).
Názov:
Komunikácia prostredníctvom objektov – výroba propagačných predmetov
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
17/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
COMM/AWD/2019/34
Komunikácia prostredníctvom objektov – výroba propagačných predmetov
Európsky parlament sa rozhodol vydať túto výzvu na predkladanie ponúk v oblasti Komunikácie prostredníctvom objektov, výroba reklamných predmetov. Prostredníctvom svojej podstaty a dizajnu sú objekty potenciálnym nástrojom na realizáciu cieľov koherentnej komunikácie Európskeho parlamentu, mali by európskym občanom sprostredkovať posolstvo, ktoré sa zhoduje s uvedenými piliermi tejto inštitúcie. Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu Európskeho parlamentu (EP) má v úmysle použiť objekty, ktoré sa pri rôznych príležitostiach distribuujú ako nástroj EP alebo ako komunikácia o EP a jeho činnostiach. Všeobecným účelom stratégie „komunikácia prostredníctvom objektov“ je poskytnúť na mieru prispôsobený komunikačný materiál, ktorý bude EP distribuovať.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
39294100
BE / FR
Míľniky
27/03/2019 00:00
17/05/2019 12:00
24/05/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 061-140637
Oznámenie o obstarávaní
27/03/2019 00:00