Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Softvér na modelovanie peptidov HLA-DQ
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/GMO/2019/01
Softvér na modelovanie peptidov HLA-DQ
Cieľom je vyvinúť softvérový nástroj na modelovanie peptidov s ohľadom na kapacitu viazania daného proteínu/peptidu na molekuly HLA-DQ2 alebo HLA-DQ8 a rozpoznávanie T bunkami. Ako je popísané v usmernení EFSA, sú k dispozícii podrobné poznatky, ktoré naznačujú, ktoré aminokyseliny v peptidoch lepku sú zodpovedné za vysokoafinitnú väzbu na molekuly HLA-DQ a pravdepodobne sprostredkovávajú špecifickú interakciu s receptorom T-buniek.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/02/2019 00:00
08/04/2019 14:30
09/04/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 041-092010
Oznámenie o obstarávaní
27/02/2019 00:00