Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o „Prehľade rozsahu univerzálnych služieb“ – SMART 2014/0011.
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/04/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
12/05/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2014/0011.
Štúdia o „Prehľade rozsahu univerzálnych služieb“ – SMART 2014/0011.
Cieľom štúdie je poskytnúť faktické a spoľahlivé sociálno-ekonomické hodnotenie, ktoré umožní spolu s údajmi, ktoré sa majú zozbierať z národných regulačných orgánov (NRA), rozhodnúť o tom, či a ako zmeniť rozsah univerzálnych služieb na úrovni EÚ. Štúdia preto musí okrem iného posúdiť: i) sociálno-ekonomické, priame a nepriame prínosy a náklady spojené s poskytovaním (minimálnej) kvality služieb širokopásmového pripojenia na úrovni EÚ; ii), do akej miery má šancu trh a politické iniciatívy (iné ako univerzálne služby) poskytovať užívateľom širokopásmové pripojenia (napr. zvažované rozmiestnenie LTE a vnútroštátne plány širokopásmového pripojenia; štrukturálne fondy EÚ; štátna pomoc), iii) vhodnosť súčasných požiadaviek a modalít univerzálnych služieb; iv) možné obmedzenie súčasných povinností univerzálnych služieb do úrovne, do ktorej tieto služby zabezpečuje trh (napr. prístup k verejne dostupným telefónnym službám, telefónnemu zoznamu a telefónnej informačnej službe, verejné telefóny). Okrem toho štúdia posúdi cenovú dostupnosť sadzieb v rámci režimu univerzálnych služieb, ako aj možnosť dodatočných povinností v súvislosti s univerzálnymi službami širokopásmového pripojenia, konkrétne uskutočniteľnosť a náklady na pripojenie verejných miest osobitného záujmu, ako sú napr. školy, knižnice a strediská zdravotnej starostlivosti. Okrem toho sa budú posudzovať pozitívne a negatívne aspekty rôznych mechanizmov financovania pre univerzálne služby (napr. prostredníctvom verejných prostriedkov, finančných príspevkov zo sektora pre elektronické komunikácie alebo iných užívateľov a/alebo prostredníctvom užívateľov pevných liniek a bezdrôtových služieb vo forme príplatkov).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
15/04/2014 00:00
Nie je k dispozícii
12/05/2014 16:00
19/05/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 074-127001
Oznámenie o obstarávaní
15/04/2014 00:00