Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Externá užívateľská podpora pre Eurostat.
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/04/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
16/05/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/B/2014/002.
Externá užívateľská podpora pre Eurostat.
Táto výzva na súťaž zahŕňa činnosti súvisiace s pomocou pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v prípade nasledujúcich častí:časť 1: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v španielčine;časť 2: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v dánčine;časť 3: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v nemčine;časť 4: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v estónčine;časť 5: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v angličtine;časť 6: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek vo francúzštine;časť 7: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v lotyštine;časť 8: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v maďarčine;časť 9: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v holandčine;časť 10: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v portugalčine;časť 11: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v fínčine;časť 12: pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek vo švédčine;časť 13: centrálna užívateľská podpora.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
04/04/2014 00:00
05/05/2014 17:00
16/05/2014 17:00
22/05/2014 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v španielčine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v španielčine.
Časť 2 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v dánčine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v dánčine.
Časť 3 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v nemčine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v nemčine.
Časť 4 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v estónčine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v estónčine.
Časť 5 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v angličtine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v angličtine.
Časť 6 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek vo francúzštine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek vo francúzštine.
Časť 7 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v lotyštine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v lotyštine.
Časť 8 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v maďarčine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v maďarčine.
Časť 9 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v holandčine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v holandčine.
Časť 10 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v portugalčine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v portugalčine.
Časť 11 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v fínčine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek v fínčine.
Časť 12 Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek vo švédčine Pomoc pre Eurostat pri spracovaní užívateľských požiadaviek vo švédčine.
Časť 13 Centrálna užívateľská podpora Centrálna užívateľská podpora.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 129-229863 Korigendum 09/07/2014 00:00
2014/S 067-113979 Oznámenie o obstarávaní 04/04/2014 00:00