Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Riadené sieťové služby
Obstarávateľ:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/02/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
PROC/2019/02
Riadené sieťové služby
ESMA v októbri 2019 vo svojich nových priestoroch (na adrese 5 rue Van Gogh, 75012 Paris, FRANCÚZSKO) potrebuje lokálnu (LAN) sieť s bezdrôtovým a pevným pripojením, s prístupom na Internet, s bezpečnostnými a súvisiacimi službami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/02/2019 00:00
08/04/2019 23:59
09/04/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 058-132841 Korigendum 22/03/2019 00:00
2019/S 042-094237 Oznámenie o obstarávaní 28/02/2019 00:00