Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Lekárske a iné služby pre súčasných a budúcich zamestnancov Európskej agentúry p...
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2019/10/ST
Lekárske a iné služby pre súčasných a budúcich zamestnancov Európskej agentúry pre lieky (EMA)
Poskytovanie lekárskych a ďalších služieb pre súčasných a budúcich zamestnancov EMA v Holandsku, v súlade so služobným poriadkom. Služby zahŕňajú vstupné lekárske prehliadky, ročné lekárske prehliadky, prehliadky týkajúce sa zdravia pri práci, poradenstvo, riadenie a spracovanie dokumentov súvisiacich s neprítomnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu, posúdenie stráviť čas pracovnej neschopnosti v zahraničí a odôvodnenie mimoriadnej dovolenky z dôvodu choroby člena rodiny, prípady invalidity, politiky v oblasti dobrých životných podmienok a zdravia a bezpečnosti, sezónne očkovania proti chrípke a ďalšie služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
08/03/2019 00:00
08/04/2019 12:00
11/04/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 048-109166 Oznámenie o obstarávaní 08/03/2019 00:00