Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora realizácie rekonštrukcie systému verejného osvetlenia v Mariupole
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
15/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
TA2018196 UA NIF
Podpora realizácie rekonštrukcie systému verejného osvetlenia v Mariupole
Celkovým cieľom projektu, ktorého súčasťou bude aj táto operácia technickej pomoci, je zabezpečiť pre obyvateľov mesta Mariupoľ na Ukrajine nákladovo efektívne pouličné osvetlenie vysokej kvality. Účelom tejto operácie technickej pomoci je pomôcť spoločnosti poskytujúcej verejné služby „Misksvitlo“ (užívateľ) realizovať projekt v rámci ukrajinskej komunálnej infraštruktúry (UMIP – Urban Infrastructure Programme) efektívnym, účinným, koordinovaným a trvalo udržateľným spôsobom a v súlade s ustanoveniami zmluvy o financovaní EIB.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
04/03/2019 00:00
25/03/2019 23:59
01/04/2019 23:59
15/04/2019 17:00
17/04/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 044-099471 Oznámenie o obstarávaní 04/03/2019 00:00