Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Príprava, organizovanie a zabezpečenie činností odbornej prípravy v rámci európs...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/ENCO/2019/01
Príprava, organizovanie a zabezpečenie činností odbornej prípravy v rámci európskeho štipendijného programu EFSA na posudzovanie rizík potravín
Európsky štipendijný program na posudzovanie rizík je iniciatívou Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na posilnenie kapacity posudzovania rizík v oblasti bezpečnosti potravín v Európe a na vybudovanie znalostného spoločenstva na posudzovanie rizík. Účelom programu je predovšetkým ponúknuť 1-ročnú stáž so zameraním na učenie sa praxou spolu so špecifickým programom odbornej prípravy s cieľom prilákať začínajúcich a skúsenejších vedcov z EÚ s obmedzenými skúsenosťami s posudzovaním rizík v oblasti bezpečnosti potravín. Stážisti budú umiestnení do organizácií (uvedených v článku 36) so spoľahlivou kapacitou posudzovania rizík v iných členských štátoch s cieľom budovať kapacity v jednotlivých organizáciách a členských štátoch, čo prispeje k harmonizácii metodík a postupov v rámci EÚ. Cieľom tohto obstarávacieho konania je vybrať dodávateľa na aktualizovanie vzdelávacích materiálov, organizovanie a zabezpečenie činností odbornej prípravy v rámci európskeho štipendijného programu EFSA na posudzovanie rizík potravín.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/03/2019 00:00
26/03/2019 14:30
28/03/2019 23:59
03/04/2019 14:30
04/04/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 043-096770 Oznámenie o obstarávaní 01/03/2019 00:00