Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Samostatná rámcová zmluva o poskytovaní služby všeobecného online školenia účast...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/03/2018
Samostatná rámcová zmluva o poskytovaní služby všeobecného online školenia účastníkom Európskeho zboru solidarity
Nariadenie (EÚ) 2018/1475, ktorým sa zriaďuje Európsky zbor solidarity, nadobudlo účinnosť 5.10.2018 a vytvorilo nový koherentný rámec pre činnosti solidarity. Európsky zbor solidarity poskytuje mladým ľuďom ľahko dostupné príležitosti na zapojenie sa do vysokokvalitných aktivít solidarity so silným európskym rozmerom ako prostriedku na prispenie k posilňovania súdržnosti, solidarity, sociálnej súdržnosti a demokracie v zúčastnených krajinách. V rámci Európskeho zboru solidarity sa plánujú tieto druhy činností: solidárne aktivity (dobrovoľníctvo, stáže a pracovné miesta), dobrovoľnícke tímy, projekty solidarity a aktivity týkajúce sa budovania sietí. Európska komisia navrhuje súbor kvalitatívnych a podporných opatrení vrátane všeobecného online školenia ako neoddeliteľnú súčasť iniciatívy Európskeho zboru solidarity, stanovenú pre účastníkov v nariadení.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4550
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele 2.1.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
11/03/2019 00:00
23/04/2019 11:00
24/04/2019 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 049-111576
Oznámenie o obstarávaní
11/03/2019 00:00