Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poradenské služby v oblasti majetku
Obstarávateľ:
European Banking Authority (EBA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
04/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EBA/2018/15/CSU/SER/OP
Poradenské služby v oblasti majetku
Poskytovanie služieb podpory EBA pri predaji prenajatých kancelárskych priestorov na námestí One Canada Square v Londýne E14 5AA a v možných rokovaniach s prenajímateľom o ich zlom stave.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://eba.europa.eu
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/03/2019 00:00
04/04/2019 16:00
05/04/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 050-113782 Korigendum 12/03/2019 00:00
2019/S 046-104546 Oznámenie o obstarávaní 06/03/2019 00:00