Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podporné činnosti pre informačnú bezpečnosť v energetickom sektore
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
08/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA F-COD-19-T14
Podporné činnosti pre informačnú bezpečnosť v energetickom sektore
ENISA plánuje uzavrieť zmluvu na poskytovanie služieb s minimálne 2 a maximálne 5 poskytovateľmi služieb, ktorí môžu poskytovať podporu činnostiam súvisiacim s bezpečnostnými opatreniami v energetickom sektore. Úspešní uchádzači by mali byť schopní preukázať značné skúsenosti a zručnosti v tejto oblasti s dôrazom na aspekty, ktorými sa zaoberá ročný pracovný program agentúry ENISA.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/03/2019 00:00
08/04/2019 18:00
09/04/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 050-113779
Oznámenie o obstarávaní
12/03/2019 00:00