Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prekladateľské služby do bulharského, českého, dánskeho, holandského, anglického...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Translation
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
16/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
TRA/EU19/2019
Prekladateľské služby do bulharského, českého, dánskeho, holandského, anglického, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, maďarského, írskeho, talianskeho, lotyšského, litovského, maltského, portugalského,...
Európsky parlament konajúci ako verejný obstarávateľ v mene týchto povoľujúcich orgánov: Európsky parlament, Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov sa rozhodli vydať túto výzvu na predkladanie ponúk na uzatvorenie rámcových zmlúv na poskytovanie prekladateľských služieb dokumentov s jedným a viacerými zdrojovými jazykmi, do bulharského, českého, dánskeho, holandského, anglického, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, gréckeho, maďarského, írskeho, talianskeho, lotyšského, litovského, maltského, portugalského,slovenského, slovinského a švédskeho jazyka (pozri špecifikácie obstarávania).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
18/03/2019 00:00
10/04/2019 12:00
12/04/2019 23:59
16/04/2019 23:59
24/04/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Prekladateľské služby do bulharského jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných a viacjazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do bulharského jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 34 000 strán ročne.
Časť 2 Prekladateľské služby do češtiny Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných a viacjazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do českého jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 33 500 strán ročne.
Časť 3 Prekladateľské služby do dánskeho jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných a viacjazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do dánskeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 33 500 strán ročne.
Časť 4 Prekladateľské služby do holandského jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do holandského jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 38 500 strán ročne.
Časť 5 Prekladateľské služby do angličtiny Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných a viacjazyčných jazykových dokumentov z bulharského, chorvátskeho, českého, dánskeho, holandského, estónskeho, fínskeho, francúzskeho, nemeckého, gréckeho, maďarského, írskeho, talianskeho, lotyšského, litovského, maltského, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho a švédskeho jazyka do anglického jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 18 000 strán ročne.
Časť 6 Prekladateľské služby do estónskeho jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do estónskeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 28 500 strán ročne.
Časť 7 Prekladateľské služby do fínskeho jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do fínskeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 34 000 strán ročne.
Časť 8 Prekladateľské služby do francúzskeho jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných a viacjazyčných jazykových dokumentov z bulharského, chorvátskeho, českého, dánskeho, holandského, anglického, estónskeho, fínskeho, nemeckého, gréckeho, maďarského, talianskeho, lotyšského, litovského, poľského, portugalského, rumunského, slovenského, slovinského, španielskeho a švédskeho jazyka do francúzskeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 32 500 strán ročne.
Časť 9 Prekladateľské služby do gréckeho jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do gréckeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 33 500 strán ročne.
Časť 10 Prekladateľské služby do maďarského jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do maďarského jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 33 500 strán ročne.
Časť 11 Prekladateľské služby do írskeho jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do írskeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 30 500 strán ročne.
Časť 12 Prekladateľské služby do talianskeho jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého a španielskeho jazyka do talianskeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 38 500 strán ročne.
Časť 13 Prekladateľské služby do lotyšského jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do lotyšského jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 28 500 strán ročne.
Časť 14 Prekladateľské služby do litovského jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do litovského jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 33 500 strán ročne.
Časť 15 Prekladateľské služby do maltského jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do maltského jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 28 500 strán ročne.
Časť 16 Prekladateľské služby do portugalského jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do portugalského jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 34 000 strán ročne.
Časť 17 Prekladateľské služby do slovenského jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do slovenského jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 33 500 strán ročne.
Časť 18 Prekladateľské služby do slovinského jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do slovinského jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 29 000 strán ročne.
Časť 19 Prekladateľské služby do švédskeho jazyka Poskytovanie prekladateľských služieb jednojazyčných zdrojových jazykových dokumentov z anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho a španielskeho jazyka do švédskeho jazyka. Maximálny odhadovaný objem strán, ktoré je potrebné preložiť, je 33 500 strán ročne.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 060-137775 Korigendum 26/03/2019 00:00
2019/S 054-123613 Oznámenie o obstarávaní 18/03/2019 00:00