Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Organizácia skúšok odbornej spôsobilosti pre záujemcov o miesto profesionálneho ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
24/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EPSO.01/PO/2019/013
Organizácia skúšok odbornej spôsobilosti pre záujemcov o miesto profesionálneho vodiča v európskych inštitúciách
Verejný obstarávateľ chce uzatvoriť rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej predmetom bude organizovanie teoretických a praktických skúšok z vedenia motorového vozidla ako súčasti svojho výberového konania na pozíciu vodiča.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Najnižšia cena
80400000
BE
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v bode I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
14/05/2019 00:00
24/06/2019 12:00
28/06/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 092-221122
Oznámenie o obstarávaní
14/05/2019 00:00