Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdie týkajúce sa podpory výskumnej a inovačnej politiky v oblasti produktov a ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Dátum zverejnenia v TED-e:
15/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
19/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
2018/RTD/F2/OP/PP-07281/2018
Štúdie týkajúce sa podpory výskumnej a inovačnej politiky v oblasti produktov a služieb využívajúcich biologické materiály
Celkovým cieľom tohto obstarávania je poskytnúť škálu nových informácií a analýz, ktoré pomôžu identifikovať budúce smerovanie politiky, nové technológie, spoločenské požiadavky, výzvy a príležitosti v oblasti biohospodárstva zameranej na produkty a inovácie využívajúce biologické materiály.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
73200000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
15/05/2019 00:00
19/06/2019 15:00
21/06/2019 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Uhlíkové hospodárstvo
Cieľom týchto služieb je preskúmať podstatu a rozsah tejto výzvy a zabezpečiť tak efektívne využívanie zaistených zdrojov a využitia uhlíka, ako aj identifikovať potenciálne riešenia. Osobitý dôraz pri riešení výziev na celosvetovej, európskej, národnej, regionálnej a mestskej úrovni bude kladený na úlohu výskumu a inovácií.
Časť 2
Prírodovedná a biologická veda a technológie ako motor inovácií využívajúcich biologické materiály
Táto služba sa bude sústrediť na pokrok v prírodovednej a biologickej vede, ktoré do veľkej miery umožňujú inovácie využívajúce biologické materiály. Dodávateľ zozbiera, zorganizuje, zanalyzuje a potom vyhodnotí informácie a údaje. Cieľom služby je pomôcť vyvinúť strategický prístup k vede, technológii a inováciám v EÚ a členských štátoch, vrátane európskych inovačných scenárov 2030, ktoré využívajú biologické materiály. Vypracuje sa prognostická štúdia týkajúca sa hlavných potrieb výskumu a inovácií EÚ a príležitostí pre prírodovednú a biologickú vedu a technológie, ktoré umožnili inovácie využívajúce biologické materiály, ich technickú uskutočniteľnosť, inovačný potenciál a hospodársky význam pre Európu, ako aj možný prínos pre ciele trvalo udržateľného rozvoja.
Časť 3
Biorafinérske smerovanie a prognóza zavedenia
Cieľom služby je získať dôkazy a zapojiť sa spolu so zainteresovanými stranami a odborníkmi do rozvoja prognózy zavedenia integrovaných biorafinérií založených na chemických látkach/materiáloch v Európe do roku 2030 okrem iného na základe dôkladného hodnotenia biorafinérskeho smerovania, nových konverzných platforiem, politických stimulov, prognóz popredných trhov a biorafinérskych objednávok.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 093-223799
Oznámenie o obstarávaní
15/05/2019 00:00