Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Stav zraniteľnosti kybernetického zabezpečenia v správe z roku 2018
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
11/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA D-COD-19-T15
Stav zraniteľnosti kybernetického zabezpečenia v správe z roku 2018
V roku 2019 sa agentúra ENISA zameria na zlepšenie postupov hodnotenia rizík a zraniteľnosti tým, že poskytne komplexnú analýzu informácií z minulého roka (z roku 2018) týkajúcich sa zraniteľnosti. Nariadenie o ochrane údajov zavádza pojem zodpovednosti za spoločnosti, ktoré sú postihnuté porušením ochrany údajov, a preto sa pri zraniteľnosti vyžaduje proaktívny prístup. Rozsah pôsobnosti tejto štúdie je obmedzený na analýzu informácií týkajúcich sa zraniteľnosti z roku 2018. Všetky zistenia a možné odhalené nedostatky sa vykonajú v kontexte predchádzajúcich odporúčaní. Agentúra ENISA očakáva, že vybraný dodávateľ zhromaždí informácie o zraniteľnosti z otvorených zdrojov informácií (napríklad národné databázy informácií o zraniteľnosti), analyzuje a interpretuje údaje a prezentuje zistenia pomocou intuitívnych vizualizácií.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/03/2019 00:00
11/04/2019 18:00
12/04/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 050-113777 Oznámenie o obstarávaní 12/03/2019 00:00