Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o príležitostiach vyplývajúcich zo začlenenia vodíkových technológií ako ...
Obstarávateľ:
Clean Hydrogen Joint Undertaking (CHJU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
FCH / OP/ Contract 234
Štúdia o príležitostiach vyplývajúcich zo začlenenia vodíkových technológií ako zdrojov energie do národných plánov v oblasti energetiky a klímy
Cieľom tejto štúdie je identifikovať príležitosti z hľadiska pracovných miest, rastu, trvalej udržateľnosti životného prostredia a energetickej bezpečnosti prostredníctvom začlenenia vodíkových technológií ako zdrojov energie do národných plánov pre energetiku a klímu a zároveň odhadnúť ich finančný vplyv. Vodík poskytuje mechanizmus pre sektorovú integráciu a sektorovú väzbu a zároveň možnosť skladovania energie v širokom rozsahu po dlhú dobu alebo jej prepravy z miesta zásob do miesta dopytu. Z toho dôvodu je vodík systémový a nevyhnutný na zabezpečenie prechodu v rámci energetického systému.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4596
Najlepší pomer ceny a kvality
73200000
BE
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/03/2019 00:00
26/04/2019 17:00
30/04/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 060-137754
Oznámenie o obstarávaní
26/03/2019 00:00