Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Uzatvorenie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľštiny do maltčiny
Obstarávateľ:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
COJ-PROC-19/006
Uzatvorenie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľštiny do maltčiny
Zákazka je trvalá, nové žiadosti je možné prijať kedykoľvek počas trvania zákazky. Trvanie rámcových zmlúv bude 1 rok s automatickým obnovením na 3 prípadné obdobia s trvaním 1 rok. Je stanovený maximálny počet rámcových zmlúv, ktoré sa musia uzavrieť. Zoznam s poradím sa zostaví na základe kritérií pre zadávanie zákazky. Tento zoznam určí počiatočné poradie dodávateľov, v ktorom budú oslovení s ponukou konkrétnych prác v závislosti od ich kompetencií v oblasti produkcie a špecializácie. Toto poradie bude pravidelne revidované tak, aby efektívne odrážalo kvalitu poskytnutých služieb. V priebehu trvania zákazky sa poradie môže meniť takisto na základe uzatvorenia nových zmlúv alebo vypovedania existujúcich zmlúv.
Služby
Obmedzený
Otvoriť
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
79530000
LU000
Míľniky
22/03/2019
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
29/04/2019
Nie je k dispozícii
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 058-132851 Oznámenie o obstarávaní 22/03/2019