Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rozvoj a údržba informačného systému pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/04/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
21/05/2012
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.B.1/FRA/2012/0007
Rozvoj a údržba informačného systému pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami.
Súčasná rámcová zmluva má zabezpečiť bežný výkon informačných systémov Komisie, podporujúcich systém Európskej únie na obchodovanie s emisiami, t. j. Register Únie a EUTL.Na základe tejto rámcovej zmluvy musí dodávateľ poskytnúť služby pre Komisiu na rozvoj a údržbu informačného systému pre systém EÚ na obchodovanie s emisiami, prevádzkovaného Komisiou.Dodávateľ musí mať k dispozícii pre Komisiu skupinu odborníkov, vhodných počtom a zručnosťami a skúsenosťami na vykonanie všetkých konkrétnych úloh, požadovaných Komisiou v rámci všeobecného obsahu súčasnej rámcovej zmluvy, ako je uvedené v časti 1, bod 3 súťažných podkladov. Dodávateľ musí tiež zabezpečiť, aby bol z dôvodu reakcie na akýkoľvek incident, ktorý sa vyskytne, k dispozícii kvalifikovaný a informovaný personál kedykoľvek počas tohto obstarávania. Táto rámcová zmluva bude realizovaná prostredníctvom konkrétnych zmlúv, ktoré budú odsúhlasené a podpísané Komisiou a dodávateľom. Ak Komisia plánuje obstarať konkrétne služby na základe tejto rámcovej zmluvy, zašle dodávateľovi objednávku. Dodávateľ musí mať spôsobilosť vykonať súbežne niekoľko samostatných konkrétnych zmlúv.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
06/04/2012 00:00
Nie je k dispozícii
21/05/2012 23:59
30/05/2012 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 68-110606
Oznámenie o obstarávaní
06/04/2012 00:00