Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do sloven...
Obstarávateľ:
Court of Justice of the European Union (CJEU)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
Nie je k dispozícii
Stav:
Otvoriť
Informácie
COJ-PROC-19/006
Uzavretie rámcových zmlúv na preklad právnych textov z poľského jazyka do slovenského jazyka
Verejné obstarávanie je stále, takže nové žiadosti je možné prijať kedykoľvek počas jeho trvania. Dĺžka trvania rámcovej zmluvy je 1 rok, pričom s konkludentným súhlasom môže byť predĺžená o 3 1-ročné obdobia. Maximálny počet rámcových zmlúv, ktoré možno uzavrieť, je stanovený. Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk sa vyhotoví zoznam poradia dodávateľov. Tento zoznam určí poradie dodávateľov, v ktorom budú v závislosti od ich pracovných kapacít a prípadnej oblasti špecializácie oslovení s ponukou konkrétnych prekladov. Poradie bude pravidelne prehodnocované tak, aby odrážalo skutočnú kvalitu poskytnutých služieb. Poradie sa bude meniť takisto na základe uzatvorenia nových rámcových zmlúv alebo vypovedania existujúcich rámcových zmlúv.
Služby
Obmedzený
Otvoriť
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
79530000
LU000
Míľniky
22/03/2019 00:00
Nie je k dispozícii
29/04/2019 23:59
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 058-132850
Oznámenie o obstarávaní
22/03/2019 00:00