Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podporná štúdia na vypracovanie výročnej správy o emisiách CO2 a ďalších relevan...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
07/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.B.3/ETU/2019/0001
Podporná štúdia na vypracovanie výročnej správy o emisiách CO2 a ďalších relevantných informáciách z námornej dopravy za oznamovací rok 2018
Táto podporná štúdia by mala pomôcť pri postupnom dosahovaní politických cieľov nariadenia (EÚ) 2015/757 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy, ktorého cieľom je zhromaždiť spoľahlivé a overené údaje o emisiách CO2 pre lode zastavujúce v prístavoch v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, stimulovať zavádzanie energeticky účinných technológií a správania sa, a poskytovať spoľahlivé informácie na podporu budúcich politických diskusií v tejto oblasti. Štúdia má prispieť najmä k príprave výročnej správy o emisiách CO2 a ďalších relevantných informáciách z námornej dopravy, ktorú Európska komisia zverejní za oznamovací rok 2018.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Podmienky účasti
Viac informácií nájdete v súťažných podkladoch (pozri body 1.1 a 1.7 špecifikácií obstarávania).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/03/2019 00:00
07/05/2019 15:00
08/05/2019 15:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 059-135528 Oznámenie o obstarávaní 25/03/2019 00:00