Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Nové vzory mobility v európskych mestách
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
07/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
MOVE/A3/2019-401
Nové vzory mobility v európskych mestách
Uskutočniť celoeurópsky prieskum v kombinácii s príslušnými štúdiami s cieľom poskytnúť komplexný prehľad vzorov mobility v európskych mestách. Prieskum a súvisiace štúdie by mali zhromažďovať informácie o nových vzoroch mobility, o využívaní hromadnej dopravy, súkromných vozidiel poháňaných konvenčnými palivami a alternatívnymi palivami, ako aj o aktívnych druhov dopravy v európskych aglomeráciách. Mali by tiež zhodnotiť záujem európskych občanov o prechod k udržateľnejším druhom dopravy a identifikovať prekážky ich ďalšieho zavádzania. Projekt bude zhruba rozdelený na 4 odlišné, ale vzájomne prepojené úlohy.Úloha 1: prieskum vzorov mobility cestujúcich v hlavných európskych centrách;Úloha 2: cielený prieskum mestskej logistiky;Úloha 3: aktualizácia databázy TRACCS.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79311400
MA09
BE100
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
16/04/2019 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
07/06/2019 23:59
11/06/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 075-176831 Oznámenie o obstarávaní 16/04/2019 00:00