Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Návrh a implementácia rozvojového rámca modrej ekonomiky
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/2019/OP/0008
Návrh a implementácia rozvojového rámca modrej ekonomiky
EASME otvorila súčasnú výzvu na predkladanie ponúk v 2 častiach, na štúdie o:1) neudržateľnom financovaní v modrom hospodárstve: odkiaľ pochádzajú peniaze: hodnota 275 000 EUR;2) kritériách udržateľnosti pre modré hospodárstvo: hodnota 275 000 EUR.Tieto 2 štúdie sa objavili v súvislosti s medzinárodnými dohodami z roku 2015: Parížska dohoda o zmene klímy a program Spojených národov ohľadom udržateľného rozvoja na rok 2030. V súlade so záväzkami prijatými na základe týchto dohôd Európska únia vynakladá úsilie na podporu zmeny kapitálu s cieľom financovať prechod na nízkouhlíkové, energeticky efektívnejšie a udržateľnejšie hospodárstvo.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
19/03/2019 00:00
17/04/2019 12:00
Nie je k dispozícii
26/04/2019 16:00
29/04/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Neudržateľné financovanie v modrom hospodárstve Časť 1: „Neudržateľné financovanie v modrom hospodárstve: Odkiaľ pochádzajú peniaze?“
Časť 2 Kritériá udržateľnosti pre modré hospodárstvo Časť 2: „Kritériá udržateľnosti pre modré hospodárstvo“
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 055-125844 Oznámenie o obstarávaní 19/03/2019 00:00