Údaje o výzve na predloženie ponúk

Il problema tecnico con il caricamento delle offerte su Esubmission è stato risolto; è ora possibile effettuare il caricamento delle offerte.
Názov:
Výber príslušného lekára pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
06/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/HUCAP/2019/01
Výber príslušného lekára pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Úrad EFSA poskytuje svojim zamestnancom služby zdravotnej starostlivosti na pracovisku prostredníctvom internej lekárskej služby. EFSA musí spĺňať požiadavky v oblasti zdravia zamestnancov stanovené v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie a v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie: Článok 13 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie stanovuje, že dočasný zamestnanec sa musí pred prijatím do zamestnania podrobiť lekárskemu vyšetreniu u lekára inštitúcie, aby sa zistilo, či spĺňa podmienky stanovené v článku 12, ods. 2, písm. d). To isté platí pre zmluvných zamestnancov v súvislosti s článkom 83 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Účelom tohto postupu obstarávania je uzatvorenie rámcovej zmluvy s poskytovateľom služieb maximálne na obdobie 4 rokov. Služby bude poskytovať príslušný lekár a zdravotná sestra.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
85141000
ITH52
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
01/04/2019 00:00
06/05/2019 14:30
07/05/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 064-148181 Oznámenie o obstarávaní 01/04/2019 00:00