Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o prekážkach pri používaní stavebných výrobkov v stavebných službách
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/2019/OP/0010
Štúdia o prekážkach pri používaní stavebných výrobkov v stavebných službách
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) otvára túto výzvu na predkladanie ponúk na štúdiu prekážok pri používaní stavebných výrobkov, ktoré boli legálne uvedené na trh v súlade s nariadením o stavebných výrobkoch.Cieľom tejto štúdie je identifikovať a vymedziť v rámci platných právnych predpisov EÚ niektoré z najrelevantnejších prekážok vnútroštátneho práva, ktoré bránia poskytovaniu služieb v oblasti stavebníctva, najmä na cezhraničnej úrovni, ktoré súvisia s používaním stavebných materiálov, ako zdroj dôkazov rozvoja budúcej politiky vnútorného trhu v oblasti stavebných služieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
71000000
BE
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/04/2019 00:00
26/06/2019 15:00
27/06/2019 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 109-264164
Korigendum
07/06/2019 00:00
2019/S 084-198226
Oznámenie o obstarávaní
30/04/2019 00:00