Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Fáza 4 európskej platformy pre podnikanie a biodiverzitu (2020 – 2022)
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.D.2/SER/2019/0003
Fáza 4 európskej platformy pre podnikanie a biodiverzitu (2020 – 2022)
Podporovať Komisiu pri riadení a ďalšom rozvoji platformy EÚ pre podnikanie a biodiverzitu a podporovať metodickú prácu v oblasti podnikového účtovníctva a oceňovania ohľadom vplyvov a závislostí na prírodnom kapitále a biodiverzite, ako aj riadenie podnikateľských komunít praktických skúseností v tejto oblasti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
21/03/2019 00:00
23/04/2019 16:00
25/04/2019 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 057-130611
Oznámenie o obstarávaní
21/03/2019 00:00