Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Upratovacie služby pre kancelárske priestory EBA
Obstarávateľ:
European Banking Authority (EBA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
23/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EBA/2019/02/CSU/SER/OP
Upratovacie služby pre kancelárske priestory EBA
Poskytovanie upratovacích služieb pre kancelárske priestory EBA v Paríži – La Défense.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://eba.europa.eu/about-us/procurement
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/03/2019 00:00
23/04/2019 17:00
24/04/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 057-130608
Oznámenie o obstarávaní
21/03/2019 00:00