Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Databáza trajektórie liekov
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
24/04/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2018/30/CO
Databáza trajektórie liekov
Agentúra požaduje prístup k aktuálnym, úplným a kompletným databázam liekov na poskytovanie vedeckých, hospodárskych a priemyselných informácií o liekoch a zdravotníckych pomôckach na humánne použitie v klinickej praxi a vo výskume a vývoji na celom svete a o ich vývojároch a držiteľoch oprávnenia na predaj s cieľom informovať o hodnotení a monitorovaní týchto výrobkov agentúrou a podporovať odhad jej práce. Agentúra má záujem aj o správy s prehľadom nežiaducich účinkov na zisťovanie a/alebo hodnotenie nežiaducich účinkov liekov na ľudské použitie, ktorým bola udelená licencia v EHP.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
72300000
NL1
Míľniky
25/03/2019 00:00
24/04/2019 12:00
26/04/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 059-135500 Oznámenie o obstarávaní 25/03/2019 00:00