Údaje o výzve na predloženie ponúk

NEW: Rectificatif Annexe III.2 Lot 1 - Rectificatie Bijlage III.2 Perceel 1 - Rectificatif Annexe III.3 Lot 2 - Rectificatie Bijlage III.3 Perceel 2
Názov:
Prenájom a údržba zásobníkov vody
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB/2019/OP/0018
Prenájom a údržba zásobníkov vody
— časť 1: prenájom a údržba zásobníkov studenej a teplej vody dodávanej vo fľašiach,— časť 2: prenájom a údržba zabezpečených zásobníkov vody pripojených do vodovodnej siete so zárukou stálej kvality vody.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
42968000
Podmienky účasti
Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1) „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/04/2019 00:00
03/06/2019 15:00
04/06/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Prenájom a údržba zásobníkov studenej a teplej vody dodávanej vo fľašiach
Odhadovaný objem: 450 zásobníkov.
Časť 2
Prenájom a údržba zabezpečených zásobníkov vody pripojených do vodovodnej siete so zárukou stálej kvality vody
Odhadovaný objem: 250 zásobníkov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 078-184652
Korigendum
19/04/2019 00:00
2019/S 068-158412
Oznámenie o obstarávaní
05/04/2019 00:00