Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Integrované služby audiovizuálnej výroby, distribúcie a archivácie, PO/2019-04/A...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Communication (COMM)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
14/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
PO/2019-04/A4
Integrované služby audiovizuálnej výroby, distribúcie a archivácie, PO/2019-04/A4
Prevádzka televíznych a rozhlasových štúdií Európskej komisie, audiovizuálne pokrytie, výroba a distribúcia správ EÚ; výroba a distribúcia audiovizuálnych produktov pre širokú verejnosť, IT a webové služby, služby uchovávania a archivácie, poskytovanie prenosových služieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
32000000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/04/2019 00:00
14/05/2019 16:00
15/05/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Audiovizuálna výroba, editovanie, prenos a distribúcia správ EÚ a produktov pre širokú verejnosť, údržba a podpora audiovizuálnej infraštruktúry
Časť I: Audiovizuálna výroba, editovanie, prenos a distribúcia správ EÚ a produktov pre širokú verejnosť;Časť II: Služby súvisiace s podporou a údržbou celej audiovizuálnej infraštruktúry.
Časť 2
Audiovizuálna archivácia, distribúcia a vývoj webových stránok
— služby súvisiace s riadením audiovizuálnej knižnice,— služby súvisiace s vývojom webových stránok, údržbou a podporou audiovizuálneho obsahu.
Časť 3
Vysielanie, transkódovanie, hosting a poskytovanie obsahu
Digitálne služby pokrývajúce živé vysielanie a vysielanie na požiadanie, transkódovanie, hosting a poskytovanie audiovizuálneho obsahu odborníkom v oblasti médií a širokej verejnosti.
Časť 4
Poskytovanie prenosových služieb
Poskytnutie technickej infraštruktúry potrebnej na prenos televíznych služieb vo vysokom rozlíšení cez satelit.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 066-153244
Oznámenie o obstarávaní
03/04/2019 00:00