Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Matematické modelovanie a ekonomické hodnotenie rámcovej zmluvy o poskytovaní sl...
Obstarávateľ:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
26/03/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
17/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OJ/2019/SRS/10962
Matematické modelovanie a ekonomické hodnotenie rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb
Rámec s opätovným otvorením súťaže na outsourcing analýz matematického modelovania a ekonomického hodnotenia. Požadovanou službou je vykonávanie analýzy v úzkom kontakte s tímami ECDC, poskytovanie odborných znalostí v oblasti matematického modelovania a ekonomického hodnotenia ECDC a jeho zainteresovaným stranám. Cieľom tejto práce je:a) podpora tvorby politiky prostredníctvom hodnotenia dynamiky a zaťaženia chorobou a posúdenia potenciálneho vplyvu zásahov v oblasti verejného zdravia,b) rozvinutie porozumenia prostredníctvom metód dedukcie s cieľom interpretácie údajov týkajúcich sa chorôb,c) podpora reakcie predpovedaním vývoja hrozieb a poskytovaním hodnotenia vplyvu pre strategickú reakciu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Najlepší pomer ceny a kvality
71620000
SE
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
26/03/2019 00:00
08/05/2019 23:59
Nie je k dispozícii
17/05/2019 16:00
21/05/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 060-137755 Oznámenie o obstarávaní 26/03/2019 00:00