Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborné centrum EÚ pre obete terorizmu
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/05/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
25/06/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2018/JPPI/PP/CRIM/0165
Odborné centrum EÚ pre obete terorizmu
Hlavným cieľom tejto zmluvy je zriadiť odborné centrum EÚ pre obete terorizmu (ďalej len „centrum EÚ“). Cieľom centra EÚ je pomáhať členským štátom EÚ pri zabezpečovaní účinnej transpozície a praktického uplatňovania pravidiel EÚ týkajúcich sa obetí terorizmu sprístupnením spoločných mechanizmov pomoci a zdrojov na úrovni Únie. Centrum EÚ poskytne konkrétne a praktické opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na obete terorizmu. Centrum EÚ bude najmä zabezpečovať usmernenia a školenia týkajúce sa uplatňovania pravidiel EÚ a zostaví zoznamy príslušných odborníkov dostupných na národnej úrovni. Na konci projektu sa vyhodnotia všetky činnosti centra EÚ s cieľom analyzovať potrebu a uskutočniteľnosť vytvorenia koordinačného centra EÚ pre obete terorizmu v budúcnosti. Dodávateľ na tento účel predloží správu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79000000
BE
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/05/2019 00:00
25/06/2019 12:00
27/06/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 088-209929
Oznámenie o obstarávaní
07/05/2019 00:00