Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Hotelové, konferenčné a súvisiace služby
Obstarávateľ:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
1904/C58/D
Hotelové, konferenčné a súvisiace služby
Rozsah pôsobnosti tohto obstarávacieho konania je poskytnutie hotelových, konferenčných a súvisiacich služieb pre hlavné priestory Europolu. Niektoré služby sa môžu poskytovať v dočasných satelitných budovách nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti hlavných priestorov Europolu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
79992000
NL332
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/04/2019 00:00
27/05/2019 16:00
28/05/2019 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 080-191127
Oznámenie o obstarávaní
24/04/2019 00:00