Údaje o výzve na predloženie ponúk

Nouvelle (supplémentaire) date pour la visite des lieux: 23 avril 2019 à 15h00
Názov:
Údržba vybavenia reštaurácií, kuchýň, jedální a práčovní pre zariadenia spoločné...
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/04/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
10/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO 684
Údržba vybavenia reštaurácií, kuchýň, jedální a práčovní pre zariadenia spoločného a formálneho stravovania
Poskytovať sa budú 2 typy služieb:— služby preventívnej a opravnej údržby, ktoré sa budú vykonávať počas trvania zmluvy (pozri časť B, bod 3.1 špecifikácií obstarávania),— doplnková údržba dodatočného vybavenia a/alebo úpravy alebo výmena súčasného vybavenia (pozri časť B, bod 3.2 špecifikácií obstarávania).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najnižšia cena
50883000
LU00
Míľniky
12/04/2019 00:00
10/05/2019 16:00
16/05/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 073-171643
Oznámenie o obstarávaní
12/04/2019 00:00